Blog

Krzysztof Kamil Baczyński: „Piosenka” – analiza, interpretacja, omówienie, opracowanie, opis

30 lipca, 2018 9:18„Piosenka” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to przykład liryki opisowej i znakomity dowód talentu autora, który, to może ciekawostka, tuż przed wybuchem wojny, po zdanej w 1939 roku maturze planował studia na ASP i szykował się nawet do wyjazdu na uczelnię we Francji. Dzięki temu, że krótki, tekst „Piosenki” ujawnia mistrzowskie operowanie słowem, niezwykłą wyobraźnię poety, umiejętność odwoływania się do wrażeń różnych zmysłów. 
Czytaj dalej

Łukasz Palkowski: „Bogowie” – omówienie, opis, opracowanie, analiza

12 lipca, 2018 17:45

 zdjęcie z serwisu Pixabay

„Bogowie” Łukasza Palkowskiego to bardzo dobry film, w którym świetnie udało się pogodzić znakomite rzemiosło, arkana sztuki z wymogami, jakie nakłada na autora potrzeba upamiętnienia żyjącej nie tak dawno temu, działającej osoby. W tym dokumentowaniu czasu, epoki i dokonań autorzy odtworzyli realia lat osiemdziesiątych, okresu chronologicznie może nie tak odległego, ale pod wieloma względami trudnego już do opisania i przedstawienia odbiorcom, którzy urodzili się w wieku XXI lub w latach dziewięćdziesiątych. 
Czytaj dalej

Zbigniew Herbert: „Małe serce” – omówienie, analiza, interpretacja, opracowanie

17 lutego, 2018 19:14Zbigniew Herbert pozostawił po sobie w dorobku poezję tak cenną i różnorodną, że przed czytelnikami perspektywa jeszcze wielu wieczorów pełnych namysłu i podziwu dla mistrza słowa. W tomiku „Elegia na odejście” z roku 1990 znalazłem „Małe serce”. W późniejszych zbiorkach poety mniej już polityki, historii, badania wartości moralnych wyborów związanych z bieżącymi wydarzeniami. Zmienia się perspektywa. „Małe serce” jest jednym z wielu dzieł artysty przypominających, że sztuka najwyższych lotów powinna mieć swoją wagę, podejmować tematykę doniosłą. Długo jeszcze, sięgając po wiersze Herberta, szukać będziemy w nich prawdy o człowieczeństwie, moralnych drogowskazów na całe życie, odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, także słów pocieszenia i na pewno będziemy je znajdować. 
Czytaj dalej

Jean-Pierre Jeunet: „Amelia” – omówienie, opis, opracowanie, analiza

6 lutego, 2018 10:24Amelia urodziła się w 1973 roku po raz pierwszy, a po raz drugi w 2001. Film ze względu na kilka scen może bardziej stosowny dla starszych nastolatków. Doskonały dla introwertyków, marzycieli, wszystkich, którzy chcą iść przez życie bez pośpiechu. Myślę, że niektóre pary spędzą przy nim miły wieczór. Kilkanaście lat temu podbił serca tak zwanej szerokiej widowni. Dziś, po latach stracił nieco ze swego uroku, ale wart jest na pewno dokładnego omówienia i opisu. 
Czytaj dalej

Ray Bradbury: „451 stopni Fahrenheita” – omówienie, analiza, opracowanie

31 stycznia, 2018 7:20

 PALENIE KSIĄŻEK W BERLINIE W 1933 ROKU

Utwór „451 stopni Fahrenheita” Raya Bradburyego powstał w 1953 roku. Ukazuje świat, w którym styl życia podporządkowany został prawom masowej konsumpcji i poddany konieczności ułożenia życia gwałtownie przyrastającej ludności. W tych warunkach wszyscy uzyskali równe prawo do przyjemności, ale dość prymitywnej i wynaturzonej. Poddani  zostali także, co zrozumiałe, zwiększonej kontroli. Dzieło omawia się w niektórych gimnazjach, jest nieco zapomniane, pozostaje w cieniu choćby poruszających dzieł Orwella czy zachwycającej rozmachem trylogii filmowej Matrix, o wiele bardziej złożonych wizjach przyszłości. 
Czytaj dalej

Analiza i interpretacja porównawcza utworów lirycznych. Tadeusz Nowak: „Jak się przed tobą wytłumaczę” i Zbigniew Herbert: „Mój ojciec”

24 stycznia, 2018 15:52

 zdjęcie z serwisu pixabay

Analiza porównawcza utworów Zbigniewa Herberta: "Mój ojciec" i Tadeusza Nowaka: "Jak się przed tobą wytłumaczę". Oba teksty wyrażają tęsknotę za ojcem, który oddalił się lub zmarł, a o różnicy między nimi w sposobach ujęcia tematu decyduje wiek, dojrzałość, świat wewnętrzny podmiotów lirycznych, czyli synów. Obraz rodzica ukształtowany został przede wszystkim w oparciu o przeżycia charakterystyczne dla okresu, w którym się o nim intensywnie myślało bądź myśli. Duże znaczenie ma także środowisko, obyczajowość, kultura, model wychowania, w jakich dzieci wzrastały. 
Czytaj dalej

Michaił Bułhakow: „Mistrz i Małgorzata” – omówienie, opracowanie, analiza, interpretacja, konteksty, streszczenie, język

20 stycznia, 2018 17:06

 Zaczerpnięte z WIKIPEDII

Czym jest „Mistrz i Małgorzata”? Menippejską satyrą społeczną, traktatem religijno-filozoficznym, opowieścią o intelektualno-duchowej przemianie bohaterów, powieścią – igraszką, która niczym barokowe dzieła olśnić ma czytelnika kunsztem artystycznym i erudycją autora, postmodernistycznym utworem, którego autor bawi się konwencjami literackimi, może nade wszystko próbą wskazania nowej ideowej drogi pomiędzy gnozą, manicheizmem, chrześcijaństwem, a komunizmem, który, co już autor musiał widzieć dobrze: nie zmienił świata na lepsze. Wszystkim po trochu. Dzieło Bułhakowa zaciekawia tym mocniej, im lepiej się je poznaje. Pośmiertna publikacja oraz dusząca atmosfera światopoglądowego terroru w Związku Radzieckim, a zatem i konieczność cenzurowania treści przez samego pisarza jeszcze bardziej utrudniają odkrywanie jego prawdziwych intencji. 
Czytaj dalej

Zbigniew Herbert: „Rozmyślania o ojcu” – analiza, interpretacja, opracowanie, omówienie

16 stycznia, 2018 18:49

 ZDJĘCIE Z SERWISU PIXABAY

Zgodnie z rygorami pisania maturalnych prac należy na początku analizy umieścić tezę interpretacyjną. Nie zawsze sztywny gorset zasad sprzyja uważnemu, stopniowemu przenikaniu myśli i prawd wyrażonych w utworze, poznawaniu sensu obrazów i roli motywów. Wypada jednak podjąć taką próbę, zwłaszcza, że maturzystom tak właśnie zawiesza się poprzeczkę, wysoko. „Rozmyślania o ojcu” to dzieło o różnym, zmieniającym się w czasie postrzeganiu ojca przez syna, który najpierw jest małym chłopcem, a później dojrzałym mężczyzną. 
Czytaj dalej

Albert Camus: „Dżuma” – omówienie, opracowanie, analiza, interpretacja, streszczenie, postaci, wymowa

11 stycznia, 2018 12:53„Dżuma” to powieść paraboliczna. Oprócz warstwy znaczeń dosłownych posiada umieszczoną pod nimi treść ukrytą, nieograniczoną do kilku lub kilkudziesięciu znaków, ale rozciągniętą na całej długości tekstu. Tytułowa dżuma jest wszelkim nieszczęściem niszczącym życie, paraliżującym funkcjonowanie społecznych więzi, budzącym strach. Utwór przynależy do modnego w XX wieku egzystencjalizmu, typu refleksji, nawet wyodrębnionego już wtedy filozoficznego nurtu. 
Czytaj dalej