Korepetycje

Pod umowną nazwą “korepetycji” kryje się oferta zajęć obejmujących:

naukę pisania wszystkich szkolnych form,

analizy tekstów,

przygotowania do konkursów, olimpiad, egzaminów, matury na poziomie podstawowym, rozszerzonym, matury międzynarodowej ib.

Prowadzę naukę przedmiotów humanistycznych w formie zintegrowanej, pokazując rozmaite związki pomiędzy historią, filozofią, sztuką i literaturą.

Otaczam troskliwą opieką uczniów zmagających się z trudnościami, pomagam im uwierzyć w siebie i wydobywam z programu szkolnej edukacji przede wszystkim to, co w przyszłości jest przydatne każdemu dorosłemu człowiekowi.

Rozwijam wrażliwość i kulturę słowa, tworzę podstawy dla dobrej komunikacji. Wspieram na każdym etapie nauki, od wczesnych klas szkoły podstawowej po liceum i studia.

Skutecznie przygotowuję od 25 lat do egzaminów z języka polskiego, historii i WOS-u. Uczę cudzoziemców, pracuję z dorosłymi powracającymi po latach do Polski, pomagając im w osiągnięciu pełnej sprawności w posługiwaniu się polszczyzną w mowie i piśmie. 

Prowadzę zajęcia doskonalenia warsztatu pisarskiego dla pracowników agencji PR, agencji reklamowych oraz wszystkich tych, którzy w ramach obowiązków zawodowych redagują komunikaty, artykuły, regulaminy, instrukcje. 

Młodzież, którą miałem zaszczyt wspierać podczas przygotowań do egzaminów matury międzynarodowej, ukończyła znakomite uczelnie bądź jeszcze studiuje między innymi na London School of Economics and Political Science, University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University.